Ze života školky

Naše mateřská škola je od září 2022 zapojena do projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA.

V mateřské školce proběhla nadšeně očekávaná a barevně pestrá událost - čarodějnický karneval, který při jedné zábavné akci propojil děti, učitele i rodiče.