Zápis do MŠ 2023

Pokud víte, že vaše dítě do MŠ Mukařov od 1.9.2023 nenastoupí, ihned to sdělte ředitelce MŠ. Místa budou přidělena dalším uchazečům.