Zápis do MŠ 2022

Zveřejnění přijatých žadatelů pod registračním číslem.Žadatelé, jejichž registrační číslo nebylo uvedeno na zveřejněném seznamu, nebyli do této MŠ přijati.Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí zasláno doporučenou poštou.V případě, že některé z přijatých dětí nenastoupí, budou dále přijímány děti dle pořadí (kritérií). Případné změny...

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině je stanoven termín zvláštního zápisu na 10. 6. 2022 od 10:00 -12:00 hodin v budově Mateřské školy Mukařov.

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23 v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisu v tomto období stanoví mateřská škola. Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по...