Třídy

Mateřská školka Mukařov má ve 2 budovách celkem 5 tříd s kapacitou pro 118 dětí.

Třída Berušek

Třída Ježků

Třída Myšek

Třída Sluníček

Třída Žabiček