Školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje -
pracoviště 3. ZŠ U Říčankého lesa, Školní 2400/4, Říčany.

Tel.: 731 417 201, 606 681 827

E-mail: ricany@pppsk.cz; svatkova@pppsk.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Gabrielová, gabrielova@pppsk.cz

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Praha - východ
Sportovní 846 / 22
Praha  - Vršovice, PSČ 101 00

Kontakty: tel: 281 867 331 - 4, e-mail: prahavychod@pppsk.cz


Pracoviště v Říčanech

Od září 2017 je pracoviště poradny v Říčanech v ulici Malá Olivová, v areálu Olivovy dětské léčebny, Olivova 224, 251 01 Říčany.
Prosíme, nevstupujte hlavní branou do areálu léčebny, přístup do poradny je pouze z ulice Malá Olivová. Je to slepá ulice, v blízkosti poradny je možnost parkování, neparkujte však prosím na vyhrazeném parkovišti.

K návštěvě je nutné se předem objednat na tel. 603 513 949

Dětští kliničtí psychologové

Mgr.Monika Sisrová, PhD., Thomayerova nemocnice, Psychologická ambulance, Praha 4

PhDr. Fořtová, Praha 2, Blanická 25, tel: 222 251 461

FN Motol, odd. klinické psychologie, Pracoviště Pediatrická klinika, tel: 224 432 000