Šablony, Granty

Název projektu: "Enviromentální zahrada MŠ Mukařov"

Projekt měl za cíl přeměnit část zahrady mateřské školy v prostředí, které děti bude přirozeně motivovat k poznávání přírody a její ochraně. Umožní pedagogům realizovat enviromentální programy v této přírodní zahradě.

Podpořen SFŽP, registrační číslo:02491862

"Tento projekt byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

www.mzp.cz

www.sfzp.cz


ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV

  • Mateřská škola Mukařov, příspěvková organizace, realizuje projekt "ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV",
  • jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
  • PŘEHLED VYBRANÝCH AKTIVIT V PROJEKTU
  • Školní asistent - personální podpora
  • Projektový den ve škole
  • Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Polytechnické vzdělávání
  • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

ŠABLONY II

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA č. 02_18_064 pro hlavní město Praha

VÝZVA č. 02_18_063 mimo hlavní město Praha

NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015698

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


ŠABLONY III. PRO MŠ MUKAŘOV

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020750

je spolufinancován Evropskou unií EVROPSKÁ UNIE


EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání