Organizace dne v MŠ

7:00 - 8:15 příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči

8:00 - 8:30 individuální a řízená práce s předškoláky, dětmi s OŠD v rámci povinného předškolního

8:30 - 9:15 tělovýchovné, pohybové, hudební chvilky, dechová cvičení, komunitní kruh, hygiena, svačina

9:15 - 9:45 výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP - kolektivní, skupinové, individuální, hodnocení

9:45 - 11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt venku - oblékání, pobyt venku - vycházka, pobyt na zahradě - řízené i spontánní činnosti

11:45 - 12:30 svlékání, osobní hygiena, oběd

12:30 - 13:00 osobní hygiena, klidné hry, odchody dětí domů, příprava na odpočinek, klidové činnosti - prohlížení časopisů, knížek, rozhovory na lehátku

13:00 - 14:15 "Pohádkový čas", relaxace, klid na lehátku, (děti, které zůstávají v MŠ po obědě, odpočívají na lehátku minimálně po dobu nezbytnou k úklidu třídy, umývárny a toalet). Spánek - děti s nižší potřebou spánku mohou v době odpoledního odpočinku odcházet do třídy, zabývat se klidovými činnostmi a náhradními nespacími aktivitami, pokud respektují pravidla a ostatní děti neruší.

14:15 - 15:00 vstávání, osobní hygiena, oblékání, větrání lůžkovin, odpolední svačina

15:00 - 17:00 předávání dětí - zájmové činnosti a aktivity, doplňující programy v oblasti sportovní, hudebně pohybové, hudební, výtvarné, logopedické, spontánní hry dětí - ve třídě nebo na zahradě, individuální aktivity s předškoláky a dětmi s OŠD

17:00 ukončení provozní doby mateřské školy, zamykání objektu školy.