O nás

Záleží nám na vývoji a rozvoji Vašich dětí.
Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Mateřská škola Mukařov

Zřizovatelem naší mateřské školy je obec Mukařov a je postavena v hezkém prostředí, kousek od lesa, v blízkosti základní školy a hřiště. 

Dopravní dostupnost mateřské školy je velmi dobrá. Autobusová zastávka je pět minut chůze od mateřské školy přes základní školou, se kterou je mateřská škola v přímém sousedství. Před budovami mateřské školy je parkoviště pro vozy rodičů dětí a návštěvníků školy. Nejprve byla dvoutřídní, v roce 2010 prošla rekonstrukcí a kapacita se zvětšila na 3 třídy.

Stavby a stavební úpravy - v roce 2015 byl podán návrh na výstavbu nové mateřské školy, která by patřila pod starou budovu. Dotaci jsme získali a na podzim roku 2015 se začalo s výstavbou nové budovy - dřevostavby. Stavba byla dokončena v polovině června 2016 a vnitřní vybavení bylo zařízeno během prázdnin. Ve třídě Ježků a Berušek byla v roce 2017 realizovaná celková rekonstrukce WC a umyváren, v červenci a srpnu 2018 došlo k rekonstrukci výdejen jídla, byla položena nová krytina v šatnách a proběhla částečná rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky. V srpnu 2020 byla k nové budově přistavená veliká dřevěná pergola

Velké zahrady jsou součástí mateřské školy u obou budov. V přední části u staré budovy jsou k dispozici dětské houpačky a houpadla, pískoviště, dětský autobus z masivu a dřevěný domeček. V roce 2018 bylo v této části zahrady nainstalováno multifunkční hřiště, v roce 2019 přibyl vyvýšený záhon pro pěstování zeleniny a v roce 2020 byla zabudována venkovní tabule se stříškou.

Vedení mateřské školy upělo s projektem na revitalizaci enviromentální zahrady (v červnu 2019) a získalo tak finanční prostředky ze SF MŽP ČR ve výši 471 000 Kč, které byly použité na její celkovou přestavbu. Celkový projekt byl zpracován arch. Magdalénou Smetanovou a samotnou realizaci zahradních prvků zrealizovala firma Wood Construction s.r.o. v srpnu 2019. Nově na školní zahradě byly umístěny: hmyzí domeček s motýlí loukou, venkovní učebna s tabulí, zahradní záhony pro sadbu bylin a zeleniny, stoly na ražení, venkovní kuchyňka, kopec s tunelem, lanové centrum, smyslový chodníček a naučná stezka obyvatelé našeho lesa. Nový ráz dostalo i dětské pískoviště.

Z projektu enviromentální zahrady
Z projektu enviromentální zahrady

Naše mateřská škola si i po rekonstrukcích zachovala stále ráz rodinné školy.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program

  • Mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu a školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
  • Do Školního vzdělávacího programu předškolní výchovy byly zařazeny z větší míry výchovně-vzdělávací prvky v oblasti environmentální výchovy a to v souvislosti s dotací Grantu ministerstva životního prostředí,
  • Obsahuje širší nesvazující oblasti, rozepsané do jednotlivých okruhů, cílů a výstupů, které jsou rozpracovány do integrovaných bloků jednotlivých třídních vzdělávacích programů .
  • Třídní vzdělávací programy jsou tematicky a obsahově provázány se Školním vzdělávacím programem pro předškolní výchovu.
  • Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne.
  • Organizaci dne volí paní učitelky tak, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní i pohybové aktivity a snažíme se, aby byl poměr mezi nimi vyvážený.