Změna termínu oznámení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

17.05.2023

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

z důvodu nedořešených odkladů školní docházky,

ředitel školy mění termín oznámení výsledků přijímacího řízení

na středu 31.5.2023 od 11:00 hodin.

Výsledky budou oznámeny na veřejně přístupném místě v MŠ a webových stránkách školy.

  • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
  • Žadatelé, jejichž registrační číslo nebylo uvedeno na zveřejněném seznamu, nebyli do této MŠ přijati.
  • K přijetí nebo nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žadatele, uloženého v mateřské škole.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno Českou poštou.
  • Dne 17.5.2023 Mgr. Zuzana Tůmová