Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Mukařov

18.05.2021

Přijatí uchazeči

Výsledky přijímacího řízení jsou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly a to dne 24. 5. 2021 od 12.00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webových stránkách školy.

Výsledky ke stažení zde:

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

POKUD VAŠE DÍTĚ NENASTOUPÍ DO NAŠÍ ŠKOLY, SDĚLTE TUTO INFORMACI IHNED NA reditel@msmukarov.cz

Žadatelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nejsou přijati.

V případě uvolnění místa ředitelka postupuje dále podle kritérií.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí proběhne dne 23.6.2021 od 17:00 hodin v budově nebo na zahradě školky za daných platných hygienických podmínek.

Dne 24.5.2021

Ředitelka MŠ Mukařov Mgr. Zuzana Tůmová