Výsledky přijímacího řízení

31.05.2023

Informace pro přijaté děti:

Pokud víte, že vaše dítě do MŠ Mukařov od 1.9.2023 nenastoupí, ihned to sdělte ředitelce MŠ. Místa budou přidělena dalším uchazečům.

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat dne 29.6.2023 od 16 hod. na školní zahradě MŠ. Účast nutná a bez dětí. Děkujeme za pochopení.

Informace pro nepřijaté děti:

Rozhodnutí o nepřijatí dětí bude zasláno poštou nebo datovou schránkou dne 2.6.2023 . Pokud dojde k uvolnění míst nebo otevření přípravné třídy, budeme Vás ihned dle pořadníku kontaktovat!


Seznam přijatých dětí (ke stažení)


Seznam nepřijatých dětí (ke stažení)