Výše školného ČERVENEC 2021

11.06.2021

Výše školného za měsíc červenec 2021 je 350,- Kč. Dětem, které po uzavření MŠ nastoupily až v květnu, bude přebytek 350,- Kč za uhrazené školné vrácen s přeplatky za stravné v průběhu měsíce srpna 2021.