Výše školného a stravného pro školní rok 2021-2021 (NAVÝŠENÍ ceny stravného)

24.08.2021

1. Školné 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s §123, odst.2 zákona 561/ 2004Sb a §6 vyhlášky č.14/ 2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů za docházku dítěte na 700,- Kč měsíčně . Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy. 

 2. Stravné

 Finanční normativ na celodenní stravné platné od 1.9.2021 

 Položka strávníci do 6 let                         strávníci nad 6 let 

 Přesnídávka 10,- Kč                                                      10,- Kč 

 Oběd 25,- Kč                                                                 30,- Kč 

 Svačina 10,- Kč                                                               11,- Kč

 Nápoje 4,- Kč                                                                   4,-Kč 

 Celkem 49,- Kč                                                              55,- Kč 

 Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle vyhlášky č.107/2005 Sb o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Stravné se hradí zálohově ve výši 1000,- Kč . Vyúčtování se provádí 2x ročně, vždy za ukončené pololetí. Řádně odhlášené dny budou odečteny. 

Platby za stravné a školné se provádí trvalým příkazem ve výši 1700,- Kč do 20.dne předcházejícího měsíce na číslo účtu 181857205/0300 

Platba na měsíc září se hradí do 10.9.2021 /na říjen do 20.9.2021 / 

V platbách uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte. Variabilní symbol platby obdržíte v den nástupu do mateřské školy a je jednotný po celou dobu školní docházky 

Pokud jste si nezrušili trvalý příkaz na platby a v průběhu srpna uhradili stravné ve výši 880,-Kč, doplaťte 120,-Kč. 

 Ing. Zimová Hana ekonom MŠ tel: 736 263 172

 Ing. Müllerová Věra VŠJ  tel: 731 166 968

 Mgr. Zuzana Tůmová  ředitel MŠ tel.: 734 551 894