Vyhlášení zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání

29.04.2022

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině je stanoven termín zvláštního zápisu na 10. 6. 2022 od 10:00 -12:00 hodin v budově Mateřské školy Mukařov.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 встановлено в 10 червня 2022 р. 10:00 -12:00 - Mateřská škola Mukařov

V Mukařově dne 28.4.2022

Mgr. Zuzana Tůmová

Ředitelka MŠ Mukařov