Stanovení výše školného po dobu uzavření MŠ

01.03.2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že od 1.3.2021 je naše mateřská škola uzavřena , přepočte se na měsíc březen odpovídající část školného. Krácení školného bude provedeno v souladu s § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, podle délky uzavření MŠ. Školné za měsíc březen je dle školního řádu uhrazeno platbami v měsíci únoru. Vzniklý přeplatek školného bude vrácen současně s vyúčtováním záloh stravného během měsíce srpna 2021.