Přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou

14.01.2022

Základní škola a Praktická škola Kostelec n. Č. l. otvírá přípravnou třídu, která se zřizuje především pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Malý počet žáků ve třídě (maximální počet je 15 dětí), individuální přístup, odborná péče zkušených pedagogů. 

Dokument ke stažení: Informace

Dokument ke stažení: Pozvánka k zápisu

Dokument ke stažení: Přihláška