Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

24.03.2023

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy,

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mukařov, okres Praha – východ

Přerušení provozu MŠ Mukařov v období hlavních prázdnin základních škol,

a to v termínu od 17. 7. do 1. 9. 2023 včetně.

Provoz mateřské školy v měsíci září začne v pondělí 4. 9. 2023.

V prosinci 2023 bude provoz přerušen v termínu 27.12.-29.12.2023.

V Mukařově dne 24.3.2023

Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ Mukařov