NOVÝ kroužek "Škola hrou"

04.09.2022

Tento kroužek je určen dětem, které se již těší na zápis do školy. Abychom dětem zápis i nástup do ZŠ usnadnili, plníme v kroužku různé předmatematické a předčtenářské zábavné úkoly, které jim pomáhají rozvíjet pozornost, paměť, logické myšlení, pravolevou orientaci, všeobecný přehled a mnoho dalšího.

Kde: Mateřská škola Mukařov

Kdy: ÚTERÝ od 15:00 do 16:00

Počet dětí v kroužku:10

Lektorka: Markéta Čentešová

Cena kroužku za pololetí: 1800,- / dítě včetně materiálu

Počet hodin za pololetí :14

1 pololetí - začínáme 20. září 2022

Pozn.: po kroužku se děti do tříd nevracejí, jsou předávány lektorem zákonným zástupcům.