"Škola hrou"

08.09.2023

Ve školním roce 2023 / 2024 bude v prostorách naší mateřské školy probíhat kroužek "Škola hrou".

Tento kroužek je určen dětem, které se již těší na zápis do školy. Abychom dětem zápis i nástup do ZŠ usnadnili, plníme v kroužku různé předmatematické a předčtenářské zábavné úkoly, které jim pomáhají rozvíjet pozornost, paměť, logické myšlení, pravolevou orientaci, všeobecný přehled a mnoho dalšího.

Bližší informace budou prezentovány na třídních schůzkách a jsou  zveřejněny na hlavních nástěnkách. 

MŠ I a MŠ II.


Lektorka: Markéta Čentešová

kontakt: 739 260 696
Kde: Mateřská škola Mukařov

Kdy: ÚTERÝ od 15:00 do 16:00

Počet dětí v kroužku:10

Lektorka: Markéta Čentešová

Cena kroužku za pololetí: 1800,- / dítě včetně materiálu

Počet hodin za pololetí :14

1 pololetí - začínáme 20. září 2022

Pozn.: po kroužku se děti do tříd nevracejí, jsou předávány lektorem zákonným zástupcům.