Elektronický předzápis byl již ukončen.

03.05.2022

Zápis dětí do MŠ Mukařov proběhl ve čtvrtek 5.5.2022 od 13:00 do 17:00 hodin.