Informace po zápisu

26.05.2022
  • Zveřejnění přijatých žadatelů pod registračním číslem.
  • Žadatelé, jejichž registrační číslo nebylo uvedeno na zveřejněném seznamu, nebyli do této MŠ přijati.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí zasláno doporučenou poštou.
  • V případě, že některé z přijatých dětí nenastoupí, budou dále přijímány děti dle pořadí (kritérií). Případné změny termínů, popř. další důležité informace budou uvedeny na webu MŠ.

Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke stažení ve formátu pdf.