Informace k zápisu dětí

10.03.2023

Mateřská škola Mukařov, U Zelené cesty 200, Mukařov, 251 62

Zápis dětí do Mateřské školy Mukařov

Školní rok 2023/2024

Elektronický předzápis bude aktivní od 1. 4. 2023 do 28. 4. 2023

Vážení rodiče, pro usnadnění zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy využijte elektronického předzápisu. Než přistoupíte k vyplnění přihlášky, přečtěte si podrobně veškeré níže uvedené informace.

Následně na webových stránkách www.elektronickypredzapis.czvyhledejte naši mateřskou školu a předzapište se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/mukarov

Přihlášku, evidenční list a dotazník o dítěti si vyplníte a vytisknete v rámci elektronického předzápisu (nezapomeňte na pečlivé vyplnění veškerých údajů, kontaktů a potvrzení od lékaře).

Tyto dokumenty doplníte o níže uvedenou dokumentaci k zápisu

a doručíte do mateřské školy osobně:

dne 11.5. od 13:00-17:00 hod. do budovy MŠ I (stará budova)

Jak postupovat v den zápisu:

Přihlášku osobně podáte dne 11.5. od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Dostaví se jeden zákonný zástupce v čase, který si objednal v rámci elektronického předzápisu.

Připravte si následující doklady:

· vyplněnou žádost - včetně potvrzení od lékaře

· evidenční list

· dotazník o dítěti

· rodný list dítěte

· v případě cizinců povolení k trvalému pobytu

· občanský průkaz rodiče, který dítě přihlašuje

Případné dotazy týkající se zápisu zodpovíme:reditel@msmukarov.cz

Telefon: 734 551 894

V Mukařově dne: 10.3.2023

Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ