AKTUALIZOVANÉ informace k zápisu dětí do MŠ

24.03.2021

Vážení rodiče, 

pro usnadnění zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy VYUŽIJTE elektronický předzápis.

Než přistoupíte k vyplnění přihlášky, přečtěte si podrobně veškeré níže uvedené informace. Následně se předzapište do naší MŠ Mukařov zde: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/mukarov 

Program vás dále provede dalšími kroky, které je třeba podniknout: 

 • tisk vyplněné žádosti
 • evidenčního listu a 
 • dotazníku. 

Tyto dokumenty doplníte o níže uvedenou dokumentaci k zápisu a Vámi vybraným způsobem doručíte do mateřské školy.  

Stáhněte si letáček s informacemi k elektronickému předzápisu ZDE:

Elektronický předzápis bude aktivní od 5 4. do 29. 4. 2021 

Sběr Žádostí o přijetí bude probíhat 6.5.2021 od 13:30-17:00 hodin

Jak postupovat před zápisem:

Především si rozmyslete způsob podání žádosti. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy mateřské školy: ID 53 mku 7g
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: zapis@msmukarov.cz
 • poštou na adresu: Mateřská škola Mukařov, U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov

(obálku označte "Zápis").

 • osobní podání: termín pro osobní podání: 6.5. od 13:30 hod. do 17:00 hod.

Jeden zákonný zástupce se dostaví v čase, který si předobjednal v rámci elektronického předzápisu.

Po zvolení způsobu podání žádosti je nutné si připravit a nejpozději do 6. 5. 2021 doručit do mateřské školy následující doklady:

 • kopii rodného listu dítěte
 • v případě cizinců povolení k trvalému pobytu
 • vyplněnou žádost-včetně potvrzení od lékaře
 • evidenční list
 • kopie občanského průkazu rodiče, který dítě přihlašuje
 • dotazník o dítěti

Přihlášku, evidenční list a dotazník o dítěti si vyplníte a vytisknete v rámci elektronického předzápisu (nezapomeňte na pečlivé vyplnění veškerých údajů a kontaktů).

Případné dotazy týkající se zápisu zodpovíme: 

E-mail: reditel@msmukarov.cz

Telefon: 734 551 894

V Mukařově dne: 15.3.2021                        Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ