Halloweenské dýňování a karneval - ZRUŠENO

04.11.2020

Opatření v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací

ZRUŠEN KARNEVAL KVŮLI ZHORŠENÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI!!!!

Vážení rodiče,

zatím jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy většina personálu nebude moci chodit do práce. Je ovšem možné, že při tak velkém nárůstu pandemie v posledních dnech, nás takové riziko může také potkat.

Bohužel situace není úplně ideální, proto Vás prosíme o shovívavost a porozumění.

Mateřské školy jsou téměř jediné místo, kde je větší koncentrace osob nad povolený počet. Zároveň nelze zamezit blízkým kontaktům mezi dětmi navzájem, ale i dětmi a dospělými, nemůžeme zabránit vstupu doprovodu do MŠ. Proto Vás prosíme, nedávejte do MŠ děti s příznaky jakékoli nemoci (nachlazení, střevní nebo kožní příznaky, teploty ...), tak jak je to uvedeno ve Školním řádu.

V případě, že máte podezření na onemocnění Covid v rodině, pokud jste se setkali s pozitivním člověkem, čekáte na testy, jste v karanténě, nedávejte děti do MŠ.

Chceme celou situaci zvládnout, co nejlépe.

Od 2. listopadu do mateřské školy přivádí a vyzvedá dítě jen jedna osoba, která má roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

V šatnách se neshlukujte a dodržujte doporučené rozestupy. Udělejte si časovou rezervu pro případ čekání na uvolnění šatny.

Dětem bude při příchodu do tříd měřena bezdotykovým teploměrem teplota a budou si hned pečlivě mýt ruce mýdlem.

Je naším společným zájmem udržet školu v chodu.

K tomu potřebujeme mít nejen zdravé děti, ale i všechny zaměstnance.

Věříme, že společně se nám to podaří.

Předem Vám děkujeme za Vaši ohleduplnost, zodpovědnost a spolupráci. Chceme všem dětem zajistit bezpečné prostředí a společně si celý školní rok užít ve zdraví i v této složité situaci.

Děkujeme za pochopení a s přáním pevného zdraví vašim rodinám i blízkým.

Vedení MŠ Mukařov