Da Vinci 

08.09.2023
Ve školním roce 2023 / 2024 

bude v prostorách naší mateřské školy probíhat kroužek "Da Vinci".

Badatelský kroužek s polytechnickým a výtvarným zaměřením

určený především pro předškoláky

Da Vinci

je určen pro všechny zvídavé děti, které rády přemýšlejí, pozorují, experimentují a zkoumají jevy nejen z přírody.

  • budeme experimentovat a kreativně tvořit, děti zapojí všechny smysly.
  • budeme pracovat s látkami, které jsou běžně dostupné a bezpečné - voda, vzduch, mléko, olej, barvy, sůl, cukr, jedlá soda, ocet, mouka atd..
  • zavítáme do základů fyziky, chemie, přírodovědy
  • naučíme se základům kresby, malby, míchání barev a naučíme se různým malířským technikám
  • budeme vařit, péci a ochutnávat
  • naučíme se konstruovat, sestavovat a stavět, vyrábět
  • budeme truhláři, tkalci, sochaři, vědci, malíři
  • všechno zvážíme, změříme, prohlédneme pod mikroskopem, prozkoumáme a objevíme.

Bližší informace budou prezentovány na třídních schůzkách a jsou zveřejněny na hlavních nástěnkách MŠ I a MŠ II.

Lektorka   Dana Horáková

Kontakt: 606 959 290