Da Vinci - kroužek v naší MŠ (2022-2023)

04.09.2022

Kroužek povede paní učitelka Dana Horáková ze třídy Ježků.

Badatelský kroužek s polytechnickým a výtvarným zaměřením

určený především pro předškoláky

Da Vinci

je určen pro všechny zvídavé děti, které rády přemýšlejí, pozorují, experimentují a zkoumají jevy nejen z přírody.

  • budeme experimentovat a kreativně tvořit, děti zapojí všechny smysly.
  • budeme pracovat s látkami, které jsou běžně dostupné a bezpečné - voda, vzduch, mléko, olej, barvy, sůl, cukr, jedlá soda, ocet, mouka atd..
  • zavítáme do základů fyziky, chemie, přírodovědy
  • naučíme se základům kresby, malby, míchání barev a naučíme se různým malířským technikám
  • budeme vařit, péci a ochutnávat
  • naučíme se konstruovat, sestavovat a stavět, vyrábět
  • budeme truhláři, tkalci, sochaři, vědci, malíři
  • všechno zvážíme, změříme, prohlédneme pod mikroskopem, prozkoumáme a objevíme.

Kdy začneme?

Kroužek začne 5. října každou středu 15:45 cca. do 16:45 hodin (skupina max. 10 dětí). Konec 1. pololetí bude 23.01.2023.

Děti si zákonní zástupci vyzvedávají osobně u lektorky. Nevracejí se do tříd.

Cena kroužku je 1 500,- Kč/ 1ř lekcí (půl roku). 

Platba bezhotovostně převodem na bú.: 1309331021/3030 nejpozději do 30. 09. 2022. Do zprávy pro příjemce zadejte jméno přihlášeného dítěte. Jiná forma platby jen po dohodě s lektorkou.

Těším se na Vás.

Dana Horáková, tel.: 606 959 290