OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

07.11.2020

Oznámení Č.j.: MSM-119/2020, Ředitelka Mateřské školy Mukařov Mgr. Zuzana Tůmová sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších

předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Mukařov po projednání se zřizovatelem

Obcí Mukařov:

Přerušení provozu mateřské školy od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Provoz MŠ bude od pondělí 4. 1. 2021.

V Mukařově dne 26.10.2020

Mgr. Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ