Informace o platbách

Úhrada stravného a školného 

Úhradu je nutné provést vždy předem - nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce bezhotovostním převodem na účet č. : 181857205/0300

První platba školného a zálohy na stravné je do 10.9.,dále pak do 20.9. , 20.10. ,20.11., 20.12. ,20.1. ,20.2. , 20.3. ,20.4. ,20.5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variabilní symbol zůstává stejný po celou docházku vašeho dítěte do mateřské školy.

Při zadání příkazu zadejte do poznámky: jméno a příjmení svého dítěte + třídu

Příklad: Adam Nový, Berušky

Úhrada stravného na školní rok 2022/2023:

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti: 1000,-Kč

Úhrada školného na školní rok 2021/2022:

Měsíční školné činí pro děti: 700,-Kč

Školné neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky (OŠD).

Pokud dítě platí školné i stravné, zasílejte celkovou částku:

stravné 1000,-Kč + školné 700,-Kč= 1.700,-Kč


Vyúčtování přeplatků probíhá v únoru a v srpnu.