Informace o platbách

Úhrada stravného a školného

ČÍSLO ÚČTU MŠ: 181857205/0300

Školné

 • se bude platit trvalým příkazem převodem na účet MŠ
 • ve výši 750,- Kč na měsíc
 • 1. platba musí být připsána na účet MŠ nejpozději do 15.09.2023
 • následující platby musí být připsány vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce, za který je školné hrazeno
 • předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí

Do platby uvádějte:

 • variabilní symbol - každé dítě bude mít přidělený vlastní VS
 • specifický symbol jednotně: 321 - je odlišný od stravného
 • do poznámky: jméno dítěte a třída
 • ČÍSLO ÚČTU: 181857205/0300

Stravné

 • je třeba hradit jako samostatnou platbu odděleně od školného, tj. druhým trvalým příkazem na účet MŠ
 • ve výši 1.200,-Kč na měsíc
 • 1. platba musí být připsána na účet MŠ nejpozději do 15.09.2023
 • následující platby musí být připsány vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce, za který je stravné hrazeno
 • děti s odkladem školní docházky platí 1400,- Kč tak, aby platba byla na účet MŠ připsána vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce

Do platby uvádějte:

 • variabilní symbol - stejný jako u školného - každé dítě bude mít přidělený vlastní VS
 • specifický symbol jednotně: 322 - je odlišný od školného
 • do poznámky: jméno dítěte a třída
 • ČÍSLO ÚČTU: 181857205/0300

Variabilní symbol je dětem přiřazen stejný po celou dobu školní docházky.

Platby stravného jsou zálohové, s vyúčtováním za každé pololetí.

Pozor:

pokud došlo ke změně Vašeho účtu, který jste nám oznámili na Přihlášce ke stravování dítěte, je NUTNÉ nahlásit tuto změnu do školní jídelny nejpozději do 15.9.2023.

SOUROZENCI mohou platit jedním příkazem školné hromadně a druhým příkazem stravné hromadně s uvedením jednoho variabilního symbolu.

Platby za červenec 2024 budou řešeny jednorázovým příkazem a musí být uhrazeny do 20.6.2024.

Školné za červenec 2024 (750 Kč) bude sníženo o poměrnou část uzavření MŠ v červenci. Výše školného bude oznámena v roce 2024 po odsouhlasení uzavření MŠ Obecním úřadem Mukařov.

Ceny stravného za den v obou MŠ jsou následovné:

děti do 6 let / děti nad 6 let (děti s odkladem školní docházky)

 • přesnídávka: 10,-Kč / 12,-Kč
 • oběd: 30,-Kč / 36,-Kč
 • svačina: 10,-Kč / 11,-Kč
 • nápoje: 4,-Kč / 4,-Kč
 • celkem: 54,-Kč / 63,-Kč

Měsíční zálohy na stravné budou

 • pro děti do 6 let: 1 200,-Kč,
 • pro děti s odkladem školní docházky: 1 400,-Kč.

Vyúčtování stravného proběhne 2x ročně, vždy za ukončené pololetí.

Řádně odhlášené dny budou ze stravného odečteny.


Případné dotazy zašlete na email: jidelna@msmukarov.cz nebo ekonom@msmukarov.cz