Informace o platbách

Úhrada stravného a školného 

číslo účtu : 181857205/0300

Školné se bude platit trvalým příkazem ve výši 750,- Kč tak,

aby platba byla na účet MŠ připsána do 10. dne každého měsíce.

/ Předškoláci a OŠD školné neplatí /. Do platby bude uveden variabilní symbol,

nově specifický symbol jednotně 321, do poznámky jméno dítěte a třída.

Na platbu stravného bude zřízen druhý trvalý příkaz na částku 1200,-Kč,

děti s odkladem školní docházky platí 1400,- Kč. Na účet MŠ do 10. dne každého měsíce. Se stejným variabilním symbolem jako školné, nově specifický symbol

jednotně 322, do poznámky jméno dítěte a třída.

Variabilní symbol je dětem přiřazen stejný po celou dobu školní docházky.

Platby stravného jsou zálohové, s vyúčtováním za každé pololetí.

Do 10.9.2022 je nutné přinést do MŠ výpisy z banky o zřízení trvalých příkazů, celkem 10 plateb za měsíce IX/2022 - VI/2023.

Platby za VII/2023 / jedná se o kratší měsíc / budou řešeny jednorázovým příkazem. Jedná se o část běžného školního roku. Výše úhrady bude snížena o období uzavření MŠ.

Sourozenci mohou platit jedním příkazem školné hromadně a druhým příkazem stravné hromadně s uvedením jednoho variabilního symbolu.

Vážení rodiče,

vzhledem k významnému navýšení cen potravin jsme nuceni od 1. 9. 2022 zvýšit cenu stravného.

Ceny stravného za den v obou kategoriích MŠ budou navýšeny následovně:

děti do 6 let děti nad 6 let (děti s odkladem školní docházky)

přesnídávka 10,-Kč 12,-Kč

oběd 30,-Kč 36,-Kč

svačina 10,-Kč 11,-Kč

nápoje 4,-Kč 4,-Kč

celkem 54,-Kč 63,-Kč

Měsíční zálohy na stravné budou pro děti do 6 let: 1 200,-Kč,

pro děti s odkladem školní docházky: 1 400,-Kč.

Vyúčtování stravného proběhne 2x ročně, vždy za ukončené pololetí.

Řádně odhlášené dny budou ze stravného odečteny.

Případné dotazy zašlete na email: jidelna@msmukarov.cz.