Dokumenty

Zde najdete ke stažení všechny dokumenty, které jsou pro Vás rozděleny do podsekcí

Pedagogické dokumenty

Dokument ke stažení: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Objevujeme svět" (vloženo 24.01.2021)

Dokument ke stažení: Minimální preventivní program 2020-2021 (vloženo 24.01.2021)

Dokument ke stažení:  Organizační řád mateřské školy Mukařov

Dokument ke stažení:  Školní řád 2021-2022

Dokument ke stažení:  Koncepce MŠ Mukařov

Dokument ke stažení:  Informace o zpracování osobních údajů při zápisu a přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání a po dobu předškolního vzdělávání

Provozní dokumenty

Dokument ke stažení:  Provozní řád venkovní hrací plochy

Dokument ke stažení: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte (vloženo 12.09.2021)

Výroční zprávy

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2019-2020

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2018-2019

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2017-2019

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2016-2017