Dokumenty

Zde najdete ke stažení všechny dokumenty, které jsou pro Vás rozděleny do podsekcí

Pedagogické dokumenty

Dokument ke stažení: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Objevujeme svět" (vloženo 01.09.2022)

Dokument ke stažení: Minimální preventivní program (vloženo 01.09.2022)

Dokument ke stažení:  Organizační řád mateřské školy Mukařov (vloženo 01.09.2022)

Dokument ke stažení:  Školní řád 2022-2023 (vloženo 01.09.2022)

Dokument ke stažení:  Koncepce MŠ Mukařov (vloženo 14.01.2022)

Dokument ke stažení: Obsah a organizace předškolního vzdělávání (vloženo 01.09.2022)

Dokument ke stažení:  Informace o zpracování osobních údajů při zápisu a přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání a po dobu předškolního vzdělávání

Provozní dokumenty

Dokument ke stažení:  Provozní řád venkovní hrací plochy (vloženo 01.09.2022)

Dokument ke stažení: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte (vloženo 01.09.2022)

Výroční zprávy

Dokument ke stažení: Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2020-2021

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2019-2020

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2018-2019

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2017-2019

Dokument ke stažení:  Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Mukařov za školní rok 2016-2017