Děti, příroda a společenský život

Posláním environmentální výchovy a vzdělávání je přispívat ke zlepšování a vytváření krásného vztahu dětí a přírody, se smyslem pro jednotu, ovlivňování dětí jako celku, učení a porozumění, vyrovnanosti a lásky. Environmentální výchova usiluje o výchovu člověka ukázněného, laskavého, odpovědného, citlivého zodpovědného za způsoby jednání, myšlení a celkového vztahu k žţivotnímu prostředí. Cíle environmentálního vzdělávání směřují k vytváření hodnot, dovedností, schopnosti realizovat praktické akce.Ekologické poznatky musíme u dětí rozvíjet dynamicky, tvořivě, citlivě a všestranně. Ekologicko-výchovné působení by mělo děti seznamovat s místy, kde se naučí poznávat ekologické souvislosti, vazby a vlivy lidského jednání.

Zájem o životní prostředí by měl u dětí vyústit v šetrný vztah k přírodě s úctou ke všemu živému i neživému. Ekologická výchova má za cíl vybavit člověka tak, aby se choval ohleduplně k životnímu prostředí (přírodě, krajině, lidem, přírodním zdrojům) i Zemi. 

Projektové dny

v mateřské škole

Den dětí

Každoročně pořádáme animační programy pro naše děti na školní zahradě. Je plná tanců, soutěží a zábavy.

Den knihy

Spolupracujeme s knihovnou v KKC Mukařov, kde pravidelně při návštěvách děti získávají základní informace o knihách, ale také si mohou půjčit knihu plnou pohádek, kterou si pak předčítáme při odpočinku  nebo když je venku deštivo a trávíme čas ve třídách.

Den rodiny

Jsou to oblíbené dny plné tvoření a lásky, písní , říkadel a pohybu. Děti vyrábějí dárečky pro maminky a tatínky a také se připravují na besídku , kde předvedou vše, co se již ve školce naučily.

Den stromů

Pozoruje stromy v každém ročním období a využíváme inspirace pro dětské tvoření.Den zvířátek

Už víme, že pečovat o zvířátko vyžaduje hodně času a zodpovědnosti. Řekl nám to ježek, králík, slimák, křeček i rybičky, které stráví v naší školce nějaký ten den.

Dopravní dopoledne

Na přední zahradě máme multifunkční hřiště, kde si děti mohou vyzkoušet jízdu na odrážedlech, koloběžkách a získat potřebné informace chodce, jako účastníka  dopravní komunikace.

Dary podzimu

V měsíci říjnu nám podzim přináší mnoho barev a vybízí nás k podzimním procházkám. Tvoříme z přírodnin nejen ve třídách, ale zapojí se i rodiče a v rodinném kruhu vytvoří podzimní dekoraci, kterou pak umístí před budovu MŠ I a II.

Dravci ve školce

Naše školka spolupracuje se záchrannou stanicí dravců a každý rok v říjnu, nás navštíví se svými dravými ptáky záchranář, který nám vypráví vše o jejich životě. Kromě ukázek letu si odvážlivci pohladí i sovu velkou..

Náš les a jeho obyvatelé

V okolí školky se nachází les, který pravidelně s dětmi navštěvujeme. Sbíráme plody, houby, pozorujeme stromy, posloucháme šumění listů, zpěv ptáků a někdy uvidíme i zajíce či srnku. Také se o zvířátka staráme v době zimního období.

EKO Hrátky I

Tak to vše jsme našli v lese. Patří to do přírody ? Edukativní hra se souškou probíhá každoročně formou hravé výuky na naší nové enviromentální zahradě.

Jaro se probouzí

První jarní paprsky nás vybízejí k sázení semínek do záhonů i do květníků, k sázení prvních jarních kytiček do truhlíků , k vytvoření zázemí pro hmyz v našich hmyzích domečcích.

Pokusy

Pokud nám to paní Zima umožní, sbíráme v lese přírodniny, které společně s usušenými kvítky z podzimu vkládáme do formy. Potom vše zalejeme vodou a přes noc nás mráz překvapí ledovým obrazem.

Vánoce

Období kolem vánoc je spojeno s tvořením přání a dárků. Společně tvoříme i na besídkách s rodiči, zpíváme koledy a ochutnáváme cukroví, které nám donesou šikovné maminky.

Velikonoce

Pomlázka, barvení a zdobení vajíček, koledy - to vše patří k vítání jara a k oslavám velikonočních svátků v naší mateřské škole.

Rozloučení s předškoláky

Hodně štěstí a úspěchů přejeme našim předškolákům. Rozloučení probíhá každoročně na školní zahradě v dopoledním čase, kde naši předškoláci složí hravou zkoušku znalostí, obdrží pamětní list , šerpu a vzpomínkový dárek.

Divadelní představení

Naše mateřská škola spolupracuje s několika divadelními spolky a děti tak shlédnou každý měsíc loutková, divadelní a muzikálová představení. 

.

Mikulášská nadílka 

plná dobrot, říkadel a písniček každý rok rozsvítí radostné oči našich dětí. A kdo se ukrývá pod maskou Mikuláše, čerta a anděla? No přeci naše paní učitelky.

Galerie Stará pošta

K vánočnímu období patří nejen výzdoba, pečení cukroví a dárečky pod vánočním stromem, ale i výstava betlémů, které nejen pro naše děti připravila galerie Stará pošta. 

Masopustní karneval

Období kolem masopustu přináší dětem spousty her, písní, tradic a tvoření. A když máme hotové i masky na karneval a počasí nám to dovolí, rádi se projdeme naší obcí .

Za zvířátky do lesa

Košík kaštanů, zeleniny a jablíček každoročně přinášíme našim zvířátkům do krmelce a pod jehličnaté stromy. Zvířátka přeci potřebují pomoc a naší lásku.

Malí zahradníci

Jarní počasí nás každoročně přiláká k sázení voňavých bylinek do připravených záhonů. Na řadu přijdou i semínka a sazeničky zdravé zeleniny.

Halloween

Rej masek, strašidílka a čarování, to je to, co  dětí milují.

Každý rok s dětmi oslavujeme tento svátek tvořením, tancem a karnevalem ve strašidelných maskách . A nechybí ani dobrůtky, které nám upečou naše maminky.

Pečení pro radost

A copak to bude dobrého dnes? Je podzim a už víme, jak se zpracovává podzimní ovoce. Třeba jablíčka a ořechy z naší zahrady budou chutnat v drobenkovém koláči. 

Zimní spáči

Ve spolupráci se záchrannou stanicí ježků a netopýrů nás každý rok navštíví paní vychovatelka s živými savci. K tomu nám přinese spoustu obrázků, omalovánek a zajímavé povídání.