Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS

Vážení rodiče,

pokud někdo nenastoupí do MŠ Mukařov,  IHNED  to nahlaste  paní ředitelce!!!(reditel@msmukarov.cz)

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno poštou v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

PŘIJATÉ DĚTI

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší Mateřské školy Mukařov využijte Elektronický předzápis.

Elektronický předzápis je aktivní od 6.4. do 11.5.2020

Řádný zápis proběhne 13.5.2020 13:30 – 17:00 hod. 

Důležité informace k zápisu do MŠ Mukařov.docx

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/mukarov

Co udělat před zápisem?

Rozmyslet si způsob podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.

 • 1.osobně  (s sebou - vyplněnou žádost, OP,  rodný list dítěte, potvrzení lékaře nebo čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu, osobní dotazník Vašeho dítěte,  rezervace termínu je součástí elektronického předzápisu!!!!) prosíme, vše dejte do průhledných desek
 • 2.  e - mailem  s uznávaným elektronickým podpisem //nelze jen poslat prostý email!// (ne el. podpis pro firmu) – vyplněnou žádost, OP, rodný list, potvrzení lékaře nebo čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu, osobní dotazník Vašeho dítěte
 • 3.  datovou schránkou (ne datovou schránkou firmy) – vyplněnou žádost, OP, rodný list, potvrzení lékaře nebo čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu, osobní dotazník Vašeho dítěte
 • 4. poštou – vyplněnou žádost, OP, rodný list, potvrzení lékaře nebo čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu, osobní dotazník Vašeho dítěte

TYTO DOKUMENTY POŠLETE  OD 12.5.2020- NEJPOZDĚJI VŠAK DO 13.5.2020

 • na výše uvedené adrese elektronického předzápisu řádně vyplníte žádost k předškolnímu vzdělávání (vyplňte veškeré údaje, nezapomeňte na tel. čísla, emailové adresy, potvrzení lékaře upřednostňujeme před čestným prohlášením)
 • kdo nebude mít potvrzení od lékaře, vyplní čestné prohlášení týkající se očkování dítěte (potvrzení lékaře bude nutné doplnit dodatečně)

Jak doložíte řádné očkování dítěte?

 • předložením čestného prohlášení o očkování dítěte (řádné očkování musí být v souladu s přehledem v přiložené tabulce)
 • a doložením kopie očkovacího průkazu
 • v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • přiloha Dětský_očkovací_kalendář (5).pdf

Osobní zápis proběhne 13.5.2020 od 13:30-17:00 hodin v budově školy

 • jeden zákonný zástupce dítěte se dostaví k zápisu v čase, který si předem objednal v rámci elektronického předzápisu
 • s sebou přinese :

1. řádně vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání vloženou v průhledných deskách

2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, který jde přihlašovat dítě k předškolnímu vzdělávání vložený do průhledných desek

3. rodný list dítěte vložený do průhledných desek

4. pokud nemáte na přihlášce potvrzení lékaře, doložíte vyplněné čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte vložené v průhledných deskách

5. vyplněný dotazník Vašeho dítěte v průhledných deskách

POZOR!!!!!!!
Elektronický zápis byl doplněn o postupy s ohledem na aktuální situaci, týkající se koronavirových omezení (rezervační systém pro osobní podání, odevzdání evidenčních lístků, termín pro zaslání žádosti prostřednictvím emailu podepsaného zaručeným elektronickým podpisem či datovou schránkou ap.).
Samotný zápis se skládá ze tří kroků:
krok číslo 1. - registrace v elektronickém systému - vyplnění údajů o dítěti a zákonném zástupci - ještě se nejedná o podání písemné žádosti k předškolnímu vzdělávání (bude zahájeno až 13. května)!!!
krok č. 2 - doručení žádosti do MŠ jedním z vybraných způsobů ve dnech 12. -13. května. Žádost je v listinné podobě podepsaná vlastnoručně, zaručeným elektronickým podpisem v případě e-mailu, prostřednictvím datové schránky, či poštou. Teprve nyní se formálně jedná o podání žádosti správnímu orgánu - ředitelce mateřské školy a zahajuje se tímto správní řízení.
krok č. 3 - odevzdání evidenčního lístku do  mateřské školy nejpozději do  22. května do 15:00 hodin, způsobem stejným, jako podání žádosti.

Sledujte aktuální informace

Kritéria MŠ Mukařov 2020-2021.pdf

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání podle školského zákona

Formulář - oznámení o indiv. vzdělávání

Doporučení MŠMT.doc

Pokyny.docx

Desatero pro rodiče. odt