Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děti a příroda listopad a prosinec 2019

23. 12. 2019

 

- na vycházkách jsme pozorovali odlet ptáků

- při vycházkách do lesa jsme sledovali stopy zvířat, povídali jsme si, které zvíře zde můžeme potkat, které ne (ekosystémy)

- učili jsme se chovat ohleduplně v lese – odpadky dáváme na místa k tomu určená (třídění)

- zvládli jsme i EKOHRY v přírodě

- proběhla EKO dílna (tvoříme z přírodních i odpadních materiálů, recyklace),

   sova na větvi, malba kaštanů, obtisky listů, slunce s ořechů, zvířátka z kaštanů,

   strašidla z listů

- sbírali jsme listy a přírodniny

- učili jsme se pracovat s atlasem

- pozorovali jsme změny v přírodě (padání listů, změna počasí)

- na školní zahradě jsme založili pohřebiště odpadků, zakopali jsme papír, plast, sklo, plechovku, hadr a na jaře pak zjistíme, co se rozložilo a co nikoli)

- krmíme ptáčky na zahradě, sušíme chleba pro nutrie a kachny

- navštívili jsme Galerii Pošta a prohlédli si betlémy

- proběhly vánoční besídky s rodiči a také „Vánoční prozpěvování s dílnou“

- tradice – pekli jsme perníčky

- vyráběli jsme přáníčka pro rodiče, KKCM a pro Domov seniorů

- z obkládaček a kamínků jsme vyrobili dárek pro maminky

- navštívili jsme statek, kde jsme shlédli tradice vánočních zvyků

- pozorovali jsme adventní výzdobu na domech, ozdobili jsme si adventní truhlíky

- proběhl VV atelier s výtvarnicí na téma „ Vánoce“