Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty, EVVO

Posláním environmentální výchovy  a vzdělávání je přispívat ke zlepšování a vytváření krásného vztahu dětí a přírody, se smyslem pro jednotu, ovlivňování dětí jako celku, učení a porozumění, vyrovnanosti a lásky. Environmentální výchova usiluje o výchovu člověka ukázněného, laskavého, odpovědného, citlivého zodpovědného za způsoby jednání, myšlení a celkového vztahu k žţivotnímu prostředí. Cíle environmentálního vzdělávání směřují k vytváření hodnot, dovedností, schopnosti realizovat praktické akce.Ekologické poznatky musíme u dětí rozvíjet dynamicky, tvořivě, citlivě a všestranně. Ekologicko-výchovné působení by mělo děti seznamovat s místy, kde se naučí poznávat ekologické souvislosti, vazby a vlivy lidského jednání.

 Zájem o životní prostředí by měl u dětí vyústit v šetrný vztah k přírodě s úctou ke všemu živému i neživému. Ekologická výchova má za cíl vybavit člověka tak, aby se choval ohleduplně k životnímu prostředí (přírodě, krajině, lidem, přírodním zdrojům) i Zemi. 

 

Rubriky

Další projekty

Příspěvků: 2

Děti a příroda

Příspěvků: 8

Příspěvky

Projekty 2018/2019

Podívejte se na projekty našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP)