Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o platbách

20. 8. 2019

INFORMACE O PLATBÁCH

Úhrada stravného a školného

Úhradu je nutné provést vždy předem - nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce bezhotovostním převodem na účet č. : 181857205/0300

První platba zálohy na stravné je do 25.8. ,dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11.,

25.12. ,25.1. ,25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variabilní symbol je stejný po celou docházku vašeho dítěte do mateřské školy.

Při zadání příkazu zadejte do poznámky: jméno a příjmení svého dítěte

Příklad: Adam Nový

Úhrada stravného na školní rok 2019/2020:

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti: 880,-Kč

Úhrada školného na školní rok 2019/2020:

Měsíční  školné činí pro děti: 700,-Kč

Školné neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky (OŠD).

Pokud dítě platí školné i stravné, zasílejte celkovou částku:

stravné 880,-Kč + školné 700,-Kč = 1.580,-Kč