Jdi na obsah Jdi na menu
 


POTVRZENÍ PRO DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

SLEVA NA DANI – TZV. „ŠKOLKOVNÉ“

Za rok 2019 je možné si snížit daňovou povinnost o daňovou slevu – tzv. školkovné. Sleva za úplatu za předškolní vzdělávání odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

Ø  Školné může uplatnit pouze rodič, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.

Ø  Výši slevy je nutné doložit vyčísleným potvrzením od mateřské školy. Do  celkových nákladů na vzdělávání se přitom nezapočítává placená strava za dítě. Uvedený doklad předají zaměstnanci mzdové účetní do 15. února. OSVČ a zaměstnanci, kteří si sami podávají daňové přiznání, přiloží toto potvrzení k daňovému přiznání.

Ø  Poplatník, který bude chtít uplatnit nárok na tuto slevu, bude potřebovat potvrzení mateřské školy o celkové výši zaplacené částky úplaty za předškolní vzdělávání. Toto potvrzení bude obsahovat identifikační údaje mateřské školy a jméno dítěte, na které je uplatňována sleva. 

POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÉHO ŠKOLNÉHO BUDETE MÍT PŘIPRAVENO

U TŘÍDNÍ UČITELKY OD 30. LEDNA 2020