Aktuálně

Oslavy Dne dětí proběhnou dopoledne na školní zahradě naší mateřské školy. Jsou připraveny soutěže, hry, plnění úkolů zábavnou formou a k tomu oblíbené pohádkové písničky spojené s tancem.

Třídy Žabiček a Sluníček stráví báječný den v prostorách zámku Loučeň. Prohlédnou si nejen prostory zámku, ale projdou si 12 labyrintů a bludišť. Buxusové a tisové bludiště, travnatý labyrint, dlážděné a palisádové bludiště, provazové a pískovcové bludiště, kamenný a prstový labyrint, písmenkový labyrint a labyrint Karla IV. V zámeckých zahradách...

Ve středu 7.6.2023 k nám do školky dorazí hasiči z Mukařova. Dětem představí svůj požární automobil a jeho vybavení. Dozvíme se také něco o požární ochraně a práci u hasičů.

Třídy Ježků, Berušek a Myšek se vydají na celodenní výlet do centra řemesel a bylinné zahrady "Botanicus". Děti si prohlédnou krásy zahrady a projdou se bludištěm plné vůně bylin. Také navštívíme řemeslnou vesničku v dobovém stylu, kde si děti vyzkouší rýžování zlata a tehdejší výrobu bylinných mýdel.

V programu trvajícím běžně kolem 45 minut se děti seznámí s opracováním dřeva, s dřevoobráběcími stroji a nářadím, Zapojíme Vaše děti do hry, která jim přinese zábavu i poučení. Co se malí technici během programu naučí, v závěru využijí pro vlastní výrobu své dřevěné hračky, kterou si odnesou domů.

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy,