Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Mukařov

"My se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi." 

Společným úsilím vedení MŠ, obce Mukařov, řady lidí a firem, za finanční pomoci našich sponzorů, se podařilo od školního roku 2019/2020 pro naše děti vybudovat a otevřít novou

ENVIROMENTÁLNÍ ZAHRADU

s mnoha výukovými a herními prvky. Máme z toho velikou radost a věříme, že Vy jí budete mít také.

 

ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV

Mateřská škola Mukařov, příspěvková organizace realizuje projekt „ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV“,

jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

PŘEHLED  VYBRANÝCH  AKTIVIT  V PROJEKTU

Školní asistent – personální podpora 

Projektový den ve škole

Čtenářská pregramotnost

Matematická pregramotnost

Polytechnické vzdělávání

Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

ŠABLONY II

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA č. 02_18_064 pro hlavní město Praha   

VÝZVA č. 02_18_063 mimo hlavní město Praha

NÁZEV PROJEKTU:  ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV   

ČÍSLO PROJEKTU:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015698

 

                 EVROPSKÁ UNIE
                                                               Evropské strukturální a investiční fondy
                                                                     OP Výzkum, vývoj a vzdělávání