Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Mukařov

"My se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi." 

Společným úsilím vedení MŠ, obce Mukařov, řady lidí a firem, za finanční pomoci našich sponzorů, se podařilo od školního roku 2019/2020 pro naše děti vybudovat a otevřít novou

ENVIROMENTÁLNÍ ZAHRADU

Název projektu: "Enviromentální zahrada MŠ Mukařov"

Projekt má za cíl přeměnit část zahrady mateřské školy v prostředí, které děti bude přirozeně motivovat k poznávání přírody a její ochraně. Umožní pedagogům realizovat enviromentální programy v této přírodní zahradě.

Podpořen SFŽP, registrační číslo:02491862

"Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

www.mzp.cz

logo-mzp.png

www.sfzp.cz

logo-sfzp.png

 

ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV

Mateřská škola Mukařov, příspěvková organizace, realizuje projektŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV“,

jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

PŘEHLED  VYBRANÝCH  AKTIVIT  V PROJEKTU

  • Školní asistent – personální podpora 
  • Projektový den ve škole
  • Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Polytechnické vzdělávání
  • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

ŠABLONY II

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA č. 02_18_064 pro hlavní město Praha   

VÝZVA č. 02_18_063 mimo hlavní město Praha

NÁZEV PROJEKTU:  ŠABLONY II. PRO MŠ MUKAŘOV   

ČÍSLO PROJEKTU:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015698

 

                 EVROPSKÁ UNIE
                                                               Evropské strukturální a investiční fondy
                                                                     OP Výzkum, vývoj a vzdělávání