Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2019/2020

se uskuteční

2. května 2019 od 13:30 do 17:00 hodin v budově MŠ

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Dotazník k zápisu

Kritéria MŠ Mukařov 2019-2020.doc

Průběh zápisu.odt

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
– státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:
– děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy.
Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do spádové mateřské školy nebo zvolit  jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
– individuální vzdělávání dítěte
– vzdělávání v přípravné třídě základní školy ( od 1.9.2017 se v nich mohou vzdělávat pouze děti s odkladem ŠD)
– nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
– vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v ním MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČENÍ MŠMT.doc

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY.doc

POKYNY.docx

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

FORMULÁŘ - oznámení o indiv. vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP.pdf

DESATERO PRO RODIČE. odt

AŽ VAŠE DÍTĚ PŮJDE DO PRVNÍ TŘÍDY.odt